25-02-2020

Vand alle vegne

😮 
vi har vand i kælderen men ikke i hanerne, der er mudder over alt ude i haven, så vi nyder at kunne lege indenfor og bygger togbaner i spændende former og vi bruger alle skinnerne  🙃