Det faglige

Skovmusene er et alternativ til den kommunale dagpleje. 

Selv har jeg været dagplejer i årene 1988 - 2000 hvor jeg startede på pædagog uddannelsen 

Jeg er uddannet pædagog, med flere modul-uddannelser, jeg har i mit pædagog virke, tidligere arbejdet som sprogpædagog og naturpædagog. Jeg tilbyder høj faglighed med udgangspunkt i:

* Personlige kompetencer - mange kompetencer kan tilegnes gennem leg, vi arbejder blandt andet på, at blive selvhjulpne ved at øve at gøre tingene selv, at tage tøj på selv kan man jo træne når man leger med klæd ud tøj. 

* Natur og naturfænomener - vi vil komme ud hver dag og vi vil have tid til at kikke på sneglen der kravler, edderkopper og spind og rulle os i bladene i skoven en efterårsdag.

* Socialekompetencer - legen er vigtig! og vi vil lege sammen på tværs af alder og køn, de små lære af de store, men også de store lære meget af at lege med de små. Vi har en positiv og glad tone i dagligdagen og vi ser og roser hinanden.

* Krop og bevægelse - da både haven og den dejlige skov er lige udenfor døren vil vi bruge det kuperede terræn, trapper og plænen i haven. Vi vil klippe og klistre, lege med perler og tegne/male. 

* Sprog - jeg har flere kurser og en sprogpædagogisk uddannelse og vi vil øve sproget i alt hvad vi gør, vi vil synge og spille musik, læse små bøger, fortælle historier og vi bruger sproget under leg.

* Kultur og kulturelle udtryksformer - vi fejre selvfølgelig de danske traditioner, vi vil lave julegaver, finde påske æg, klæde os ud til fastelavn og pynte huset til de forskellige traditioner.

 

Sammen med jer som forældre, vil jeg skabe de bedste rammer for dit barns udvikling, og til et selvstændigt og selvhjulpent individ, der er klar til børnehaven og resten af livet.

 Jeg laver en barnets bog, der kan følge barnet, når det engang skal i børnehave. 

Barnet som er glad og kåd, si´r som voksen "jeg er noget"!


Vejen hertil, skaber vi i fællesskab.